GDPR

Ochrana Vašich osobních údajů

Údaje o správci

Správcem této webové stránky je společnost:

Victory Investments s.r.o., odštěpný závod

Sídlo: Kaprova 14/13, Josefov, 110 00 Praha 1

IČO: 07880871

DIČ: CZ07880871

Bankovní spojení: 2801583401/2010

Spisová značka A 79078 vedená u Městského soudu v Praze

INFOLINKA : +420 736 180 260

email : [email protected]

web : www.victoryinvestments.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jaké osobní údaje zpracováváme a kdo k nim má přístup

Všechny Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

Prostřednictvím naší internetové stránky může dojít ke zpracování osobních údajů pouze na základě Vašeho iniciativního úkonu, kdy vyplníte formulář, nebo nám napíšete email, ve kterém mohou být uvedeny Vaše: jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně telefonický kontakt. Tyto osobní údaje použijeme pouze za účelem vyřízení Vaší poptávky a žádosti. Vaše osobní údaje nezpřístupníme žádné třetí straně, která nemá důvod s nimi pracovat a ani je nepoužijeme za žádným jiným účelem, než pro vyřízení Vaší žádosti / poptávky. V případě, že s námi uzavřete smlouvu, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě naší povinnosti plnit tuto smlouvu. Právním titulem bude tedy plnění smlouvy či případně plnění opatření před případným uzavřením smlouvy na Vaši žádost (pokud k uzavření smlouvy nedojde).

Vaše osobní údaje na našem webovém portálu nezveřejňujeme. Pouze pokud byste naopak měli zájem, aby při nabídce Vaší nemovitosti na našem webovém portálu byly Vaše osobní údaje (tj. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a e-mailová adresa) zveřejněny, můžete nám k tomuto dát Váš výslovný souhlas.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje  použijeme pouze pro potřebnou komunikaci s Vámi, nebudou veřejně viditelné (s výjimkou výslovného udělení Vašeho souhlasu, jak výše uvedeno). Osobní údaje zpracováváme v našem systému Real Soft, do kterého mají přístup pouze naši realitní makléři.

Vaše osobní údaje "neprodáváme" třetím subjektům. Přicházejí s nimi do kontaktu pouze zaměstnanci a realitní makléři, kteří s námi smluvně spolupracují a jsou zavázáni dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Příjemcem v pozici zpracovatele osobních údajů je ještě

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze dokud to bude nezbytné k vyřízení Vaší žádosti / poptávky či po dobu trvání inzerce Vaší nemovitosti. Pokud půjde o jednorázovou žádost, která bude z naší strany vyřízena a bude zjevné, že naše spolupráce nebude pokračovat, máme vnitřní mechanismy v rámci, kterých nepotřebné osobní údaje v pravidelných intervalech jednoho roku vymazáváme. Také je důležité vědět, že jednorázové vyřizování emailových poptávek není zpracováváním osobních údajů. V případě uzavření smluv budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy a v případě smluv, kde budou Vaše osobní údaje uvedeny na  účetních dokladech, je budeme uchovávat po dobu stanovenou zákonem o účetnictví, která je 10 let. Dojde-li snad k tomu, že bychom museli vést spor (zejména za účelem vymáhání úhrady cena za poskytnuté služby), budeme Vaše osobní údaje (v rozsahu nezbytném k uplatnění našich práv) uchovávat po dobu trvání případného sporu; kdy právním titulem pro zpracování, tj. pro uchování Vašich osobních údajů, zde bude náš oprávněný zájem. Našim oprávněným zájmem je také přímý marketing, kdy Vám můžeme na Vaši e-mailovou adresu zaslat nabídku našich služeb (obchodní sdělení), to samozřejmě pouze za splnění všech zákonných podmínek, které jsou upraveny § 7 odst. 3 zákona z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Z důvodu přímého marketingu Vaši e-mailovou adresu uchováváme 2. roky. Proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu můžete vznést námitku.

Kde Vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na serveru, který se nachází na území EU. V některých případech používáme i cloudové služby, přičemž poskytovatel této cloudové služby může data skladovat i na území, které je mimo EU, což však neumíme ovlivnit. Jde o standardní služby, které dnes využívá každá společnost. Při provozování této webové stránky využíváme služby webhostingu. Při výběru web hostingové společnosti jsme dbali na výběr etablované a seriózní společnosti, která nám poskytla dostatečné záruky za ochranu osobních údajů. Našim web hostingovým partnerem je společnost Web Support s.r.o., která dodržuje pravidla ochrany osobních údajů dle evropského nařízení. Stejně je tomu tak při výběru cloudové služby. Využíváme Google Cloud, jehož přesně smluvní podmínky naleznete na oficiálních stránkách společnosti Google.

Cookies

Co jsou cookies?

Cookies je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Další návštěva stránek tak může proběhnout snadněji a může být produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by bylo prohlížení webu mnohem složitější.

Typy souborů cookies

Na provoz našich webových stránek používáme různé typy souborů cookies:

Základní funkce

Tyto soubory cookies tvoří základ potřebný pro provoz našich webových stránek. V těchto souborech se uchovává například ověření přístupu do zabezpečených částí webových stránek a jejich zakázáním nedokážeme zajistit plnou funkčnost.

Funkční cookies

Tyto soubory umožňují využívat některé rozšířené funkce webových stránek. Například se v nich uchovává, zda Vám bylo už nabídnuto zapamatování vyhledávání, případně se využívají k ukládání oblíbených inzerátů, pokud nejste přihlášeni.

Reklama

Pomocí těchto souborů cookies můžeme dynamicky zobrazovat reklamy třetích stran na našich webových stránkách. Naše webové stránky mohou také obsahovat prvky, které nastavují soubory cookies za subjekty třetí strany, např. tlačítko "Like" služby Facebook nebo tlačítko "Tweet" služby Twitter.

Správa souborů cookie v prohlížeči 

Někteří lidé si ukládání souborů cookies nepřejí. Z tohoto důvodu umožňují nejnovější prohlížeče uživatelům spravovat soubory cookies podle svých potřeb. V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro správu souborů cookies z jednotlivých stránek, díky čemuž získáte lepší kontrolu nad ochranou svých osobních údajů. Můžete zakázat ukládání souborů cookies ze všech webových stránek kromě těch, kterým důvěřujete. V nabídce prohlížečů najdete položku Vymazat údaje o prohlížení. Umožní Vám vymazat soubory cookies a jiná data stránek a doplňků včetně údajů uložených do zařízení přehrávačem Adobe Flash Player (soubory cookies přehrávače Flash). Další funkcí prohlížečů je režim inkognito. Anonymní režim můžete použít při prohlížení tehdy, když nechcete, aby byly Vaše návštěvy či stahování na webových stránkách zaznamenané v historii prohlížení a stahování.Soubory cookies vytvořené v anonymním režimu se po zavření všech oken režimu inkognito smažou.

Google analytics

Používáme analytický software "Google Analytics", službu pro účely webové analýzy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics využívá sledovací soubor (tracking cookies) na opakovanou identifikaci uživatele, který naše webové stránky v minulosti již navštívil. Při tomto cookies jde o malý textový soubor, který bude uložen ve Vašem počítači a umožňuje analýzu průběhu návštěv našich webových stránek. Informace o používání našich webových stránek, které tento soubor zaeviduje (včetně vaší IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se shromažďují. Uživatelské profily vytvořené službou Google Analytics jsou anonymizované, tj vyvodit z nich, o kterou konkrétní osobu jde, je fakticky vyloučeno. Používáním naší webové stránky prohlašujete, že se zpracováním o Vás shromažďovaných údajů firmou Google, výše popsaným způsobem zpracování dat a pro výše uvedené účely, souhlasíte. Ukládání souborů cookies můžete příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče zabránit; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě se eventuálně nebudou dát využít všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Podrobnější informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů najdete na oficiálních stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/sk/analytics/.

Vaše práva

Jako osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají ("dotčená osoba", „subjekt údajů“) máte právo kdykoliv požadovat přístup k osobním údajům, právo žádat jejich opravu (pokud jsou nesprávné, nebo se změnily), máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů (pokud již neexistuje právní titul, pro který bychom je měli zpracovávat), právo požadovat omezení jejich zpracovávání, právo vznést námitku proti jejich zpracovávání (to v případě, že právním titulem jejich zpracování je oprávněný zájem) a za určitých okolností žádat přenos těchto údajů. Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. V případě, že se domníváte že zpracováváním Vašich údajů byly porušeny příslušné právní předpisy k  ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Dovolujeme si zdůraznit, že je naším prvotním zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud byste přesto měli o tomto pochybnosti, budeme rádi, když se na nás obrátíte, abychom situaci mohli společně vyřešit.